ОЦЕНКА НА ТЕЛЕСНИЯ СЪСТАВ – ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ДЕЦАТА

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИАГНОСТИКАТА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО С ХОЛТЕР АПАРАТИ