д-р Милен Танев

д-р Милен Танев

Кардиология

Д-р Танев завършва висше медицинско образование през 1992 г. в МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“- Варна. Придобива специалност Вътрешни болести през 2000 г. в Медицинска академия гр.София. През 2009 г. придобива втора специалност Кардиология в УМБАЛ „Св.Анна“ АД-гр.София. През 2013 г. преминава курсове по Коремна ехография, Ехокардиография и Холтер ЕКГ в МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“- Варна. От 1995 г. до 2000г. работи като терапевт в неотложна помощ в Курортна поликлиника гр.Варна. От 2000 г. до 2010 г. – ОПЛ в АГППИМП Чайка. От 2010 г. до 2012 г. – кардиолог в Транспортен медицински център ЕООД гр.Варна. От 2012 г. д-р Танев е част от екипа на ДКЦ Младост-М. Притежава опит и има участие в клинични изпитвания.

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     052 / 555 751

Работа по здравна каса
Здравно-осигурителни фондове
Платени прегледи