ОЦЕНКА НА ТЕЛЕСНИЯ СЪСТАВ – ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ДЕЦАТА

Нелекуваният сезонен алергичен ринит води до усложнения

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИАГНОСТИКАТА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО С ХОЛТЕР АПАРАТИ