bottom banner

Комисията по етика при „ДКЦ Младост-М Варна” ООД е създадена през 2011 година и работи по стандартни оперативни процедури, утвърдени от Изпълнителна агенция по лекарствата. Заседания се провеждат два пъти месечно, на които се разглеждат уведомления и/или заявления с придружаващите ги документи, внесени до една седмица преди датата на редовното заседание.

Структура на комисията по етика:

Председател: klizp2

Д-р Кирил Върбанов Лозанов

Зам. Председател:

Д-р Светла Липчева Раева

Секретар:

Велина Илиева Маринова

Членове:

Д-р Милен Трифонов Танев

Д-р Снежина Райнова Банкова

Д-р Милен Димитров Димитров

Д-р Стефан Тодоров Кюшелиев

Д-р Николета Георгиева Николова

Румен Владимиров Петков

Мая Орлинова Петкова

Дейността на комисията по етика при „ДКЦ Младост-М Варна” ООД има за цел да гарантира защитата на правата, безопасността, здравето, неприкосновеността и поверителността на участниците, включени в изпитванията на територията на лечебното заведение. Комисията по етика гарантира провеждането на клинични изпитвания в съответствие с етичните принципи и следи за съблюдаването им.
Всички необходими документи по планирано и предстоящо проучване се предоставят на секретаря на комисията по етика – Велина Маринова на следния адрес: гр.Варна, п.к. 9020, бул. Република 15, „ДКЦ Младост-М Варна” ООД , каб. 301 Г или на e-mail: mladost.vn@gmail.com

Начало | За нас | Галерия | Услуги | Поверителност | Контакти
Copyright © 2014-2018 IT Department, Varnapharma M Ltd.
All Rights Reserved.