bottom banner
klizp3

Комисията по етика следи за защита правата, безопасността и здравето на пациентите, които са включени в клинични изпитвания на територията на „ДКЦ Младост-М Варна“ ООД. При постъпили документи за предстоящо проучване, комисията разглежда редица аспекти, касаещи участниците: дали са включени всички елементи на съгласие, в съответствие с изискванията на правилата за добра клинична практика; достъпността на езика използван във формулярите, за да бъде разбран от пациента или неговия законен представител; съдържа ли нформацията всички важни детайли от протокола; наличието на информация за компенсациите за причинените при или по повод провеждането на клиничното изпитване неимуществени и имуществените вреди на участниците; наличието на информация, че участието в клиничното изпитване е доброволно и че участникът може да се откаже да участва или да се оттегли по всяко време без да се налага наказание и др.

Начало | За нас | Галерия | Услуги | Поверителност | Контакти
Copyright © 2014-2018 IT Department, Varnapharma M Ltd.
All Rights Reserved.