bottom banner
klizp4

При планирано провеждане на многоцентрово клинично изпитване с клиничен център на територията на „ДКЦ Младост-М Варна” ООД, възложителят или главният изследовател представя в комисията по етика документация за протокола и за изпитвания продукт.

Възложителят изпраща проекто-договора между спонсора и „ДКЦ Младост-М Варна“ ООД на електронен носител на mladost.vn@gmail.com. Срокът за съгласуване и подписване на договорите е до 10 работни дни.

Преди подписване на договора възложителят заплаща административни такси за разглеждане на договори и документи, съгласно заповеди, издадени от управителя на лечебното заведение.

Начало | За нас | Галерия | Услуги | Контакти
Copyright © 2014-2018 IT Department, Varnapharma M Ltd.
All Rights Reserved.