bottom banner
klizp1

Създаването на едно ново лекарствено средство е дълъг и сложен процес, свързан с клинично изпитване на неговите ефекти на няколко различни фази. Основната цел на медицинските научни изследвания върху хора е да се усъвършенстват процедурите за профилактика, диагностика и лечение и да бъдат установени етиологията и патогенезата на заболяването.

„ДКЦ Младост-М Варна” ООД е клиничен изследователски център, в който се провеждат клинични изпитвания на лекарствени препарати в съответствие с етичните принципи и други нормативни изисквания в тази сфера. Условие за стартиране на прочуване е фирмата възложител да получи положително становище от комисията по етика за многоцентрови изпитвания и решение от Изпълнителна агенция по лекарствата.

Начало | За нас | Галерия | Услуги | Поверителност | Контакти
Copyright © 2014-2018 IT Department, Varnapharma M Ltd.
All Rights Reserved.