bottom banner
Специалности Високо-специализирани дейности ЛКК Профилактични медицински прегледи
Предпътни прегледи за шофьори Събиране и транспортиране на опасни отпадъци

Медицински център Младост има богат практически опит в организирането и извършването на профилактични прегледи и изследвания на предприятия съгласно Наредба №-3/1987г. на МЗ или по избор на клиента. Разполагаме и с мобилни екипи и апаратура, което ни позволява успешно да обслужваме клиентите си в цялата страна. За всяка фирма разработваме график за преминаване, който е съобразен със броя на служителите, спецификата на дейност и работното им време. Медицински център Младост има гъвкава ценова политика при сключване на договори за профилактични прегледи, а за лоялните ни клиенти предлагаме преференциални цени. Всяка година предлаганите услуги се актуализират, тъй като се стремим да обхванем максимално точно заболяванията на служителите.

Задължителните периодични медицински прегледи (по Наредба №-3/1987г. на МЗ) се определят от специалисти на служба по трудова медицина и са съобразени с вредните фактори на работната среда, длъжността и възрастта на служителите. Медицински център Младост работи в тясно сътрудничество със "Служба по трудова медицина към Медицински център Младост" ЕООД, лицензирана от Министерството на здравеопазването. Тя изготвя оценка на риска на работните места, провежда обучение по здравословни и безопасни условия на труд и организира замервания на факторите на работната среда.

Целта на профилактичните прегледи е:

- Предпазване от заболявания, характерни за определена група. При този вид профилактични прегледи се вземат под внимание специфичните здравни рискове и се търсят т.нар. професионални заболявания.

- Откриване на заболявания, които са широко разпространени и засягат голяма част от населението. При този вид профилактични прегледи се търсят болести, които протичат без видими признаци.

Запитване за оферта

Начало | За нас | Галерия | Услуги | Поверителност | Контакти
Copyright © 2014-2018 IT Department, Varnapharma M Ltd.
All Rights Reserved.