bottom banner

“СТМ към МЦ Младост Варна” ЕООД, е регистрирана с Удостоверение за регистрация № 329/03.07.2008 г. Ръководител е доц. д-р Иван Златаров – с дългогодишен опит в областта на трудовата медицина, респективно на влиянието на факторите на работната среда върху здравословното състояние на работещите и анализиране на здравословното състояние на работещите в зависимост от условията на труд.

„СТМ към МЦ Младост Варна” ЕООД разполага с офиси, оборудвани с компютъризирани работни места и съвременно офис обзавеждане в градовете: Варна, София, В. Търново, Русе, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Разград, Балчик.

Ние използваме автоматизирана система за обработка на данни и анализ на специфичната медицинска информация (специализиран софтуер, база данни на MYSQL, със SSL криптирана връзка), която отговаря на изискванията на Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Екипите на „СТМ към МЦ Младост Варна” ЕООД са мобилни и могат да осъществяват дейностите на територията на цялата страна.

Изпълняваме нашите задължения в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. и с изискванията на българското законодателство и са съобразени с международния стандарт BS OHSAS 18001 / здравословни и безопасни условия на труд.

Персоналът на “СТМ към МЦ Младост Варна” ЕООД е с дългогодишен опит в предоставяне на обслужване съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, Директивите на Европейския Съюз и действащото законодателство в Република България свързано с условията на труд.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Начало | За нас | Галерия | Услуги | Поверителност | Контакти
Copyright © 2014-2018 IT Department, Varnapharma M Ltd.
All Rights Reserved.