bottom banner

За извършването на задължителните периодични медицински прегледи,съгласно Наредба №-3/1987 г. на МЗ „СТМ към МЦ Младост Варна” ЕООД работи с „МЦ Младост Варна” ООД. Над 200 предприятия и фирми от цялата страна поверяват профилактиката на здравето на работниците и служителите си на Медицинския център.

Всяка година „МЦ Младост Варна” ООД извършва десетки хиляди периодични медицински прегледи и параклинични изследвания.

„МЦ Младост Варна” ООД разполага с мобилни екипи за извършване на задължителните периодични медицински прегледи, което ни дава възможност да обслужваме предприятия в цялата страна.

Екипите са снабдени с нова, модерна, преносима апаратура. Всички консумативи, които се използват, както и системата за вземане на биологичен материал Venoject, са еднократни и гарантират пълна стерилност. Периодичните медицински прегледи се извършват съгласно предварително одобрен график и се ръководят от специално назначен за това лекар – координатор. Всеки работник и служител получава здравна книжка с нанесени в нея резултати. Данните от периодични медицински прегледи се обработват със специален софтуер и съхраняват в МЦ Младост Варна на хартиен и електронен носител. В 30 – дневен срок работодателят получава анализ в резултат на извършените прегледи, съгласно изискванията на Наредба №-3/1987 г. на МЗ.

Всеки служител получава здравно досие с нанесени в него резултати от проведените прегледи. Тези служители, на които се налага допълнително диагностично уточняване и лечение получават уведомление до личния си лекар. Специалистите на МЦ Младост Варна имат сключен договор със Здравна каса, което дава възможност на работещите да продължат лечението си при тях безплатно. Ние работим в тясно сътрудничество с Клиника по професионални заболявания към МБАЛ Св. Марина – Варна и оказваме пълно съдействие при настаняване за лечение на нуждаещите се.

Дейности включени при задължителните периодични медицински прегледи:

Вид преглед Включва
Терапевтичен 1. Фамилна анамнеза
2. Минали заболявания
3. Кръвно налягане и пулс
4. Електрокардиограма
5. Соматичен статус (бял дроб и сърце)
Офталмологичен 1. Определяне на зрителна острота
2. Определяне при необходимост на очно налягане
3. Очни дъна
4. Преглед с авторефрактометър
Неврологичен 1. Черепномозъчни нерви
2. Сетивност
3. Мускулен тонус
4. Мускулна сила
5. Координация
 
Начало | За нас | Галерия | Услуги | Поверителност | Контакти
Copyright © 2014-2018 IT Department, Varnapharma M Ltd.
All Rights Reserved.