Медицински център и Диагностично-консултативен център

В нашите лечебни заведения работят лекари в следните направления:

Акушерство и гинекология, Вътрешни болести, Гастроентерология, Дерматология, Кардиология, Неврология, Ортопедия и травматология, Офталмология, Педиатрия, Пневмология и фтизиатрия, Психиатрия, Ревматология, Урология, Ушно-носно-гърлени болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Хирургия.

И двете ни лечебни заведения имат сключен договор с НЗОК и с фондове за доброволно здравно осигуряване.

Медицински прегледи

При нас се извършват:

  • Амбулаторни прегледи при специалист
  • Високо-специализирани дейности (ВСД)
  • Експертизи за временна нетрудоспособност
  • Профилактични медицински прегледи
  • Издаване на медицински свидетелства
  • Имунизации и манипулации
  • Вземане на материал за изследване
  • Насочване към болнично заведение (при необходимост) и др.