Нашите пациенти, клиенти и партньори, които ни се доверяват, получават комплексна грижа за здравето и разнообразие от услуги.

Медицински прегледи при специалист

При нас се извършват:

 • Амбулаторни прегледи при специалист
 • Високо-специализирани дейности (ВСД)
 • Експертизи за временна нетрудоспособност
 • Профилактични медицински прегледи
 • Издаване на медицински свидетелства за наемане на работа, за шофьорски книжки, за сключване на брак
 • Имунизации и манипулации
 • Вземане на материал за изследване
 • Насочване към болнично заведение (при необходимост) и др.

В нашите лечебни заведения работят лекари-специалисти в следните направления:

 • Акушерство и гинекология
 • Вътрешни болести
 • Гастроентерология
 • Дерматология
 • Кардиология
 • Неврология
 • Ортопедия и травматология
 • Офталмология
 • Педиатрия
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Психиатрия
 • Ревматология
 • Урология
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Хирургия

Профилактични прегледи за фирми – от работодател

Медицински център Младост има богат практически опит в организирането и извършването на задължителните профилактични прегледи и изследвания или по избор на клиента. Разполагаме и с мобилни екипи и апаратура, което ни позволява успешно да обслужваме клиентите си в цялата страна. За всяка фирма разработваме график за преминаване, който е съобразен с броя на служителите, спецификата на дейност и работното им време. Медицински център Младост има гъвкава ценова политика при сключване на договори за профилактични прегледи, а за лоялните ни клиенти предлагаме преференциални цени. Всяка година предлаганите услуги се актуализират, тъй като се стремим да обхванем максимално точно заболяванията на служителите.

Събиране и транспортиране на опасни отпадъци

Медицински център Младост притежава регистрационен документ от Районната инспекция по околната среда и водите – гр.Варна за събиране и транспортиране на опасни отпадъци със следните кодове: 18.01.01, 18.01.02, 18.01.03, 18.01.04, 18.01.06, 18.01.07, 18.01.08, 18.01.09 съгласно изискванията на ЗУО.

Извозването се извършва след сключване на едногодишен договор.

За повече информация: 

тел. 0876 878 914