Нашата мисия

Нашата мисия е повишаване нивото на оказваните здравни услуги и лечебна помощ за подобряване качеството на живот на населението. Стремежът ни е да предоставяме висококачествена медицинска услуга и адекватно лечение чрез интердисциплинарен диагностичен подход.

Основните ни цели са:

  • Подобрени здравни резултати на пациентите
  • Удовлетвореност и благоприятен изход на заболяването
  • По-висока ефективност на организацията