Д-р Светлана Дюлгерова

Ушно-носно-гърлени болести

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     052 / 555 722

 • Работа по здравна каса
 • Здравно-осигурителни фондове
 • Платени прегледи
 • Профилактични прегледи

Д-р Дюлгерова завършва висше медицинско образование през 1988г. във ВМИ – гр.Варна. Специализира „Ушно-носни-гърлени болести“ в УНГ клиника и получава диплом за специалност през 1997г. в УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“ – гр.София. През 2008г. – 2009г. специализира и получава сертификат по Хомеопатия. Д-р Дюлгерова има допълнителна квалификация за бронхоскопия в УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“ – гр.София. От 1988г. до 1996г. работи в Общинска болница гр.Тервел като УНГ лекар. От 1996г. до 2006г. работи в II ДПО гр.Добрич като училищен лекар. От 2000г. до 2003г. работи като УНГ специалист в ЧБ „Авицена“ гр.Добрич. От 2005 г. от създаването на МЦ Младост д-р Дюлгерова е част от екипа ни.

Д-р Стефан Кюшелиев

Ушно-носно-гърлени болести

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     052 / 555 722

 • Работа по здравна каса
 • Здравно-осигурителни фондове
 • Платени прегледи
 • Профилактични прегледи

Д-р Кюшелиев завършва висше медицинско образование през 1972 г. в ВМИ – гр. Варна. Придобива специалност „Ушно-носни-гърлени болести“ през 1978 г. в УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“ – гр. София. Притежава допълнителни квалификации: Вадене на чужди тела от бронхите и хранопровода – 1978 г., Аудиология и слухопротезиране – 1979 г., Хирургично лечение на ЛОР-органите – 1980 г. От 1975 г. до 1989 г. работи в УНГ отделение в Окръжна болница – гр. Силистра. От 1989 г. до 1992 г. – лекар в Ушна клиника – Мостаганем, Алжир. От 1992 г. до 1998 г. – лекар в УНГ отделение в Окръжна болница – гр. Силистра. От 1998г. до 2008г. – лекар в Ушна клиника – Бенгази, Либия.

Д-р Стоян Калоянов

Ушно-носно-гърлени болести

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     052 / 555 751

ж.к. “Аспарухово”, бул. “Народни будители” 7

     052 / 373 900

 • Работа по здравна каса
 • Здравно-осигурителни фондове
 • Платени прегледи
 • Профилактични прегледи

Д-р Калоянов завършва висше медицинско образование във ВМИ гр.Варна. Придобива специалност Ушно-носни-гърлени болести през 1996г. във ВМИ Варна. През 2012г. преминава индивидуално обучение по Аудиометрия в МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна. От 1995г. до 1997г. лекар ординатор в МБАЛ „Св.Анна“ гр.Варна. От 1997г. до 2000г. – директор на РЦЗ гр.Варна. От 2001г. до 2007г. – Административен директор на РЗОК гр.Варна. От 2007г. до 2013 г. – директор на МБАЛ Девня и ДКЦ Девня.