Д-р Силвия Томова

Психиатрия

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 751

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи
  • Профилактични прегледи

Д-р Томова завършва висше медицинско образование в Медицински университет – гр.Варна през 1996г. Придобива специалност „Психиатрия“ през 2011г. в Медицински университет – гр.София. Д-р Томова притежава и професионална квалификация по “Здравен мениджмънт”. Членува в Българската психиатрична асоциация и участва като лектор в конференции в страната и чужбина. Д-р Томова успешно прилага лечение на шизофрения с дългодействащи антипсихотици от ново поколение. Нейният професионален път включва работа в гр.Каварна, Балчик, началник на отделение в Държавна психиатрична болница -с.Карвуна, а от 2023г. е част от екипа от лекари в МЦ Младост.

Д-р Ирина Панова

Психиатрия

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 751

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи
  • Профилактични прегледи

Д-р Панова завършва висше медицинско образование през 1979 г. във Висш медицински инситут – Варна, а през 1984 г. придобива специалност Психиатрия в същото висше учебно заведение. От 2005 г. работи в МЦ Младост като лекар – психиатър.