Д-р Ирина Панова

Психиатрия

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 710

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи
  • Профилактични прегледи

Д-р Панова завършва висше медицинско образование през 1979 г. във Висш медицински инситут – Варна, а през 1984 г. придобива специалност Психиатрия в същото висше учебно заведение. От 2005 г. работи в МЦ Младост като лекар – психиатър.