• Профилактични прегледи от работодател

Нормативни изисквания относно периодичните медицински прегледи

На задължителни периодични медицински прегледи подлеждат всички работници и служители. Това изискване е регламентирано в Наредба № 3 от 28.02.1987 г. на МЗ. Профилактичните прегледи се организират от работодателя и са за негова сметка.

Профилактичните прегледи се извършват с няколко цели:

– Предпазване от заболявания, характерни за определена група, взимайки под внимание специфичните здравни рискове, т.е. търсят се т.нар. професионални заболявания.

– Разкриване на рискови фактори за възникването на заболявания, които са широко разпространени и засягат голяма част от населението. При този вид профилактични прегледи се търсят болести, които протичат без видими признаци.

– Диагностициране ранни форми на заболявания на социалнозначими болести.

Видовете прегледи обикновено се определят от специалистите на службите по трудова медицина и са съобразени с вредните фактори на работната среда, длъжността и възрастта на служителите.

Периодичност:

от 18 до 40 годишна възраст – един път на 5 години

над 40 годишна възраст  – един път на 3 години

Много наши клиенти организират профилактични прегледи на своите служители ежегодно, като включват и допълнителни прегледи и изследвания, извън задължителните.

Обърнете се към нас за ценова оферта и организация на прегледи

Медицински център Младост има богат практически опит в организирането и извършването на профилактични прегледи и изследвания на предприятия съгласно Наредба № 3 от 28.02.1987 г на МЗ или по избор на клиента. Разполагаме и с мобилни екипи и апаратура, което ни позволява успешно да обслужваме клиентите си в цялата страна. За всяка фирма разработваме график за преминаване, който е съобразен с броя на служителите, спецификата на дейност и работното им време. Медицински център Младост има гъвкава ценова политика при сключване на договори за профилактични прегледи, а за лоялните ни клиенти предлагаме преференциални цени. Всяка година предлаганите услуги се актуализират, тъй като се стремим да обхванем максимално точно заболяванията на служителите.

Медицински център Младост работи в тясно сътрудничество със “Служба по трудова медицина към Медицински център Младост” ЕООД, лицензирана от Министерството на здравеопазването. Тя изготвя оценка на риска на работните места, провежда обучение по здравословни и безопасни условия на труд и организира замервания на факторите на работната среда.

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

тел. 052 555 695, 0878 630 878

e-mail: mcoffice@mkmladost.com