На предпътни медицински прегледи подлежат водачите, извършващи обществени превози на пътници и товари или превози за собствена сметка. Сключването на договор с ДКЦ Младост-М Ви дава право да посещавате неограничен брой пъти лечебното заведение за проверка на здравословното състояние преди тръгване на път.

За повече информация

тел. 0879 878 718