Информация относно работни графици или записване на час можете да получите от регистратура:

ж.к. МЛАДОСТ

052 555 751

ж.к. АСПАРУХОВО

052 373 900

Посещенията при лекар-специалист се осъществяват:

  • С медицинско направление от личен лекар или от друг специалист – срещу заплащане на потребителска такса

За всяко посещение при лекар здравноосигурените лица заплащат потребителска такса в размер на 2,90 лв. / 1 лв . за пенсионери.

От нея са освободени пациентите със заболявания, включени в Приложение „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“ от Националния рамков договор, децата до 18 години, неработещи членове на семейството, бременни и родилки до 45 дни след раждането, социално слаби, ветерани от войните и военноинвалиди, онкоболни, медицински специалисти, здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност и други.

  • Платен прием – срещу заплащане по ценоразпис на лечебното заведение
  • Със здравно-осигурителна карта – за лицата, които се осигуряват и доброволно към здравноосигурителен фонд

Какво е необходимо?

1. Представяне на валидна карта от Застрахователния фонд.

2. Лична карта на пациента.

МЦ Младост и ДКЦ Младост-М имат сключени договори с голяма част от здравно-осигурителните компании и обслужва техните клиенти след легитимиране със съответната карта. Наши партньори са:

ОЗОФ Доверие ЗАД АД

ЗК Аксиом АД

Фи Хелт Застраховане АД

ДЗИ Животозастраховане АД

Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп АД

ЗК Уника Живот АД

ЗД ОЗОК Инс АД

ЗД Евроинс АД

Животозастрахователен институт АД

Групама Застраховане ЕАД