Д-р Зорница Златева

Кардиология

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 751

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи
  • Профилактични прегледи

Д-р Зорница Златева завършва Медицински университет – Варна през 2013 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2019 г.
Притежава и допълнителна квалификация за Ехокардиография – фундаментално ниво.
Д-р Зорница Златева е специалист кардиолог във Варна с над 10 години медицински опит и интереси в областта на кардиологията и общата медицина. Диагностицира и лекува пациенти със сърдечносъдови рискови фактори и свързаните с тях сърдечносъдови заболявания. Извършва кардиологични прегледи, електрокардиограма, ехокардиография, Холтер ЕКГ, оценка на сърдечносъдовия риск. Д-р Златева не преглежда деца.
Член на Български лекарски съюз;
Участие в национални конгреси и семинари по кардиология;
Участие в уебинари на Европейското кардиологично дружество (ESC);
Участие в национални научно-практически конференции по обща медицина.

От м.декември 2023г. д-р Златева е част от нашия екип специалисти.

Д-р Маргарита Спасова

Кардиология

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 723

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи
  • Профилактични прегледи

Към момента липсва информация за професионалната биография на д-р Маргарита Спасова.