Д-р Виделина Тютюнджиева

Физикална и рехабилитационна медицина

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 733

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи

Д-р Тютюнджиева завършва висше медицинско образование през 1986г. в Медицински университет – гр. Варна. Придобива специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ през 1993 г. в Медицински университет – гр. София. През 1998 г. завършва курс по Лазертерапия и лазерпунктурна теория, практика, защита от лазерни лъчения в Национален център по физикално лечение и рехабилитация – гр. София. През същата година преминава курс по Постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави в Медицински университет – гр. София. Има допълнителна квалификация и следдипломно обучение по: Електродиагностика и електростимулация; Кинезитерапия и патокинезиология при заболявания на опорно-двигателния апарат и следоперативни състояния -1997г. – МУ София; Фитотерапия /Билколечение/- 2002 г. в МУ – София; Клинична хомеопатия – 2012-2014 г. в МУ – Варна; Обучение за работа с деца със специални нужди – Карин дом гр. Варна. От 1994 г. до 2007 г. е преподавател по Физиотерапия в Медицински колеж гр. Сливен. От 2009 г. работи като лекар физиотерапевт в Медицински център Младост. Извършва апаратен лимфен дренаж /пресотерапия/ на горни и долни крайници. Занимава се с научна дейност от 1997 г. Има над 18 публикации в медицински издания и участие с доклади в български и международни форуми по физикална медицина – конгреси и конференции. Съавтор е на една монография. Има интереси в областта на ортопедичната рехабилитация и съдовата патология.

Д-р Мохамед Алмомани

Физикална и рехабилитационна медицина

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 733

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи

Д-р Алмомани завършва висше медицинско образование през 1989 г.в Медицински университет – гр. Варна. От 1990 г. до 2002 г. работи в болница Санта Амброжо – Милано, Италия като лекар – терапевт. Придобива специалност по Физикална и рехабилитационна медицина през 2010 г. в Медицински университет – гр.София. От 2011 г. до 2020 г. работи в специализирана болница за рехабилитация Кофел (Гармиш Партенкирхен, Германия). Има допълнителна квалификация по клинична токсикология и функционална медицина.
Лични умения и компетенции: Диагностична и терапевтична работна дейност, прилагане на всички средства на физикалната и рехабилитационна медицина. Добри познания в областта на патологии, причиняващи хронични болести и увреждания. Патофизиология на двигателен апарат, нервна система, неврологични и ортопедични заболявания. Умения по различни специфични диагностични методи и разчитане на ЕКТ, ЕМГ и образна диагностика.