Психологически изследвания

В случай, че искате да придобиете правоспособност за управление на МПС от категории  C, C1, D, D1, Tтб и Ттм, Ви е нужно да преминете специално психологическо изследване. Психологът в „ДКЦ Младост – М“ Ви предоставя тази възможност, като ви осигурява неободимите условия за успешното преминаване през  този психотест.

Изследването е необходимо още за:

  • придобиване на правоспособност, след като е загубена правоспособността поради отнемане на контролните точки; (чл. 157 ал.4 от ЗДвП),
  • за водачите на таксиметров автомобил,
  • за професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари, за лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква “а” от ЗДвП.,
  • за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП.,
  • за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс.

 Ако влизате в някоя от тези категории, полагането на психотест е абсолютно задължително, затова не се колебайте да дойдете при нас.

Задължително условие при записване за явяване на психологическо изследване е това да става минимум 24 часа преди провеждането му!

ЗАПИСВАНЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН на адрес или дистанционно по телефон.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА НИ ЛАБОРАТОРИЯ е  първата лицензирана в гр. Варна

Разполагаме с изцяло нова база по всички съвременни изисквания и притежаваме

разрешение за извършване на първо и второ психологическо изследване.