Информация относно работни графици или записване на час можете да получите от регистратура:

052 555 751 – МЦ Младост                    052 373 900 – филиал Аспарухово

Посещенията се извършват:

  • с направление от личен лекар – срещу заплащане на потребителска такса
  • чрез платен прием – срещу заплащане по ценоразпис на лечебното заведение
  • със здравноосигурителна карта – за лицата, които се осигуряват доброволно към здравноосигурителен фонд
Д-р Кирил Лозанов

Д-р Кирил Лозанов

Хирургия
д-р Снежина Райнова

д-р Снежина Райнова

Дерматология
Д-р Виделина Тютюнджиева

Д-р Виделина Тютюнджиева

Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Иваничка Георгиева

Д-р Иваничка Георгиева

Гастроентерология
Д-р Светлана Дюлгерова

Д-р Светлана Дюлгерова

УНГ
Д-р Светлана Пенчева

Д-р Светлана Пенчева

Акушерство и гинекология
д-р Йордан Иванов

д-р Йордан Иванов

Вътрешни болести
Д-р Зорница Златева

Д-р Зорница Златева

Кардиология
Д-р Георги Момчев

Д-р Георги Момчев

Неврология
Д-р Александра Манушева

Д-р Александра Манушева

Ревматология
Д-р Александар Яндрески

Д-р Александар Яндрески

Ортопедия и травматология
Д-р Нермин Сюлейман

Д-р Нермин Сюлейман

Неврология
Д-р Мария Стоева

Д-р Мария Стоева

Офталмология
Д-р Снежана Динева

Д-р Снежана Динева

УНГ
Д-р Силвия Томова

Д-р Силвия Томова

Психиатрия
Д-р Мохамед Алмомани

Д-р Мохамед Алмомани

Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Ирина Панова

Д-р Ирина Панова

Психиатрия
Д-р Милка Димитрова

Д-р Милка Димитрова

Дерматология

Д-р Стефан Кюшелиев

Д-р Стефан Кюшелиев

УНГ
д-р Стефка Касабова

д-р Стефка Касабова

Детски болести
Д-р Филип Нолев

Д-р Филип Нолев

Офталмология
Д-р Божидар Друмев

Д-р Божидар Друмев

Пулмология
Д-р Маргарита Спасова

Д-р Маргарита Спасова

Кардиология
Д-р Добромир Панов

Д-р Добромир Панов

Нервни болести
Д-р Басем Алнаболси

Д-р Басем Алнаболси

Урология