Д-р Филип Нолев

Д-р Филип Нолев

Офталмология

Д-р Филип Нолев завършва висше медицинско образование през 2010 г. в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна. Придобива специалност Офталмология през 2016 г. в същия университет. Д-р Филип Нолев е преминал редица допълнителни квалификационни курсове: “ОСТ и HRT при оценка изменения на витрео-макуларния интерфейс и диска на зрителния нерв”;”Флуоресцеинова ангиография”; “Диабетна ангиография”; Курс на Ервопейската асоциация по глаукома, проведен в гр. Женева, Швейцария; “Лазер терапия на очни заболявания”. Членува в Българско дружество по офталмология; Български лекарски съюз; Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия.

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     052 / 555 751

Работа по здравна каса
Здравно-осигурителни фондове
Платени прегледи
Профилактични прегледи