Медицински център и Диагностично-консултативен център

В нашите лечебни заведения работят лекари в следните направления:

Акушерство и гинекология, Вътрешни болести, Гастроентерология, Дерматология, Кардиология, Неврология, Ортопедия и травматология, Офталмология, Педиатрия, Пневмология и фтизиатрия, Психиатрия, Ревматология, Урология, Ушно-носно-гърлени болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Хирургия.

И двете ни лечебни заведения имат сключен договор с НЗОК и с фондове за доброволно здравно осигуряване. Виж кои са нашите партньори тук.

Медицински прегледи

При нас се извършват:

 • Амбулаторни прегледи при специалист
 • Високо-специализирани дейности (ВСД)
 • Експертизи за временна нетрудоспособност
 • Профилактични медицински прегледи
 • Издаване на медицински свидетелства
 • Имунизации и манипулации
 • Вземане на материал за изследване
 • Насочване към болнично заведение (при необходимост) и др.

Посещенията при лекар-специалист се осъществяват:

 • С медицинско направление от личен лекар или от друг специалист - срещу заплащане на потребителска такса

  За всяко посещение при лекар здравноосигурените лица заплащат потребителска такса в размер на 2,90 лв. / 1 лв . за пенсионери.

  От нея са освободени пациентите със заболявания, включени в Приложение „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“ от Националния рамков договор, децата до 18 години, неработещи членове на семейството, бременни и родилки до 45 дни след раждането, социално слаби, ветерани от войните и военноинвалиди, онкоболни, медицински специалисти, здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност и други.

 • Със здравно-осигурителна карта – за лицата, които се осигуряват и доброволно към здравноосигурителен фонд

  МЦ Младост и ДКЦ Младост-М имат сключени договори с голяма част от здравно-осигурителните компании и обслужва техните клиенти след легитимиране със съответната карта. Наши партньори са ОЗОФ Доверие ЗАД, Фи Хелт Застраховане АД, ЗК Медико-21 АД, ДЗИ Животозастраховане, ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс груп ЕАД, ЗК Уника България, ЗД ОЗОК Инс, Здравноосигурителен институт АД.

 • Чрез платен прием - срещу заплащане по ценоразпис на лечебното заведение

В Медицински център Младост и ДКЦ Младост-М се извършват и високо-специализирани дейности (ВСД) в областта на:

ДЕРМАТОЛОГИЯ: Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

КАРДИОЛОГИЯ: ЕКГ Холтер мониториране, Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране), Сърдечно-съдов тест с натоварване, Ехокардиография

НЕВРОЛОГИЯ: Доплерова сонография, Електромиография (ЕМГ)

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ: Диагностична и терапевтична пункция на стави, Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

УНГ: Пункция и аспирация на максиларен синус, Вземане на биопсичен материал от нос, Инцизия па тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

УРОЛОГИЯ: Вземане на биопсичен материал от простата

ФИЗИОТЕРПИЯ: Постизометрична релаксация

ХИРУРГИЯ: Вземане на биопсичен материал от лимфен възел, Вземане на биопсичен материал от гърда, Инцизия на гръдна жлеза