• ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ СПЕЦИАЛИСТ

Посещенията при лекар-специалист се осъществяват:

  • С медицинско направление от личен лекар - срещу заплащане на потребителска такса

    За всяко посещение при лекар здравноосигурените лица заплащат потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата, установена за страната.

    От нея са освободени пациентите със заболявания, включени в Приложение „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“ от Националния рамков договор, децата до 18 години, неработещи членове на семейството, бременни и родилки до 45 дни след раждането, социално слаби, ветерани от войните и военноинвалиди, онкоболни, медицински специалисти, здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност и други.

  • Със здравно-осигурителна карта – за лицата, които се осигуряват и доброволно към здравноосигурителен фонд

    МЦ Младост и ДКЦ Младост-М имат сключени договори с голяма част от здравно-осигурителните компании и обслужва техните клиенти след легитимиране със съответната карта. Наши партньори са ОЗОФ Доверие ЗАД, Фи Хелт Застраховане АД, ЗК Медико-21 АД, ДЗИ Животозастраховане, ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс груп ЕАД, ЗК Уника България, ЗД ОЗОК Инс, Здравноосигурителен институт АД.

  • Чрез платен прием - срещу заплащане по ценоразпис на лечебното заведение

НАШИТЕ ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ

В Медицински център Младост и ДКЦ Младост-М се извършват и високо-специализирани дейности (ВСД) в областта на:

ДЕРМАТОЛОГИЯ: Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

КАРДИОЛОГИЯ: ЕКГ Холтер мониториране, Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране), Сърдечно-съдов тест с натоварване, Ехокардиография

НЕВРОЛОГИЯ: Доплерова сонография, Електромиография (ЕМГ)

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ: Диагностична и терапевтична пункция на стави, Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство

УНГ: Пункция и аспирация на максиларен синус, Вземане на биопсичен материал от нос, Инцизия па тонзиларни и перитонзиларни абсцеси

УРОЛОГИЯ: Вземане на биопсичен материал от простата

ФИЗИОТЕРПИЯ: Постизометрична релаксация

ХИРУРГИЯ: Вземане на биопсичен материал от лимфен възел, Вземане на биопсичен материал от гърда, Инцизия на гръдна жлеза