Прегледи за спортисти

Какво включва?

Лицата, които осъществяват тренировъчна и състезателна дейност в спортен клуб, член на лицензирана спортна федерация, подлежат на медицински контрол, включващ извършване на задължителни начални и периодични медицински прегледи и предсъстезателни медицински прегледи.

Условията и реда за провеждане на прегледите за спортисти са регламентирани в Наредба 1 / 22.11.2019 г.на министъра на здравеопазването и министъра на младежта и спорта и включват следните медицински прегледи и изследвания:

  • Консултация с лекар – вътрешни болести
  • Медицинско удостоверение

Видове прегледи

Задължителни

  • начални
  • периодични

Предсъстезателни