Д-р Иваничка Георгиева

Гастроентерология

ж.к. Младост, бул. Република 15

    052 / 555 751

ж.к. Аспарухово, бул. Народни будители 7

     052 / 373 900

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи
  • Профилактични прегледи

Д-р Георгиева завършва висше медицинско образование през 1973 г. в Медицински университет гр.Варна. Придобива специалност „Вътрешни болести“ през 1988 г. в УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“ – гр.София. През 1993 г. придобива втора специалност „Гастроентерология и диетика“ – УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“ гр.София. През 2001 г. преминава курс по Ехография на коремни органи – МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“ – гр.Варна. Д-р Георгиева притежава 48-годишен трудов стаж и е част от екипа ни от 2007 г.