Д-р Георги Момчев

Неврология

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 751

 • Работа по здравна каса
 • Здравно-осигурителни фондове
 • Платени прегледи
 • Профилактични прегледи

Д-р Момчев завършва висше медицинско образование през 1991г. в Медицински университет – гр.Варна. Придобива специалност Нервни болести през 2006г. в Медицински университет гр.София. Има преминат курс по Доплерова сонография в МУ гр.София. Д-р Момчев е с над 20-годишен трудов стаж.

Образование и специализации:
Нервни болести;
Доплерова сонография;
Болести на вегетативна нервна система

Д-р Нермин Сюлейман

Неврология

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 751

 • Работа по здравна каса
 • Здравно-осигурителни фондове
 • Платени прегледи
 • Профилактични прегледи

Д-р Сюлейман завършва висше медицинско образование във Медицински университет – Варна през 2014г. Работила е в ЦСМП – гр.Варна като лекар, а в последствие и в УМБАЛ “Св.Марина”. Придобива специалност „Нервни болести“ през 2023г. в Медицински университет – Варна, към който д-р Сюлейман е и редовен асистент. От 2023 г. се присъединява към екипа ни.

Д-р Добромир Панов

Неврология

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 751

 • Работа по здравна каса
 • Здравно-осигурителни фондове
 • Платени прегледи
 • Профилактични прегледи

Д-р Добромир Панов завършва висшето си медицинско образование в Медицински университет гр.Варна.  Придобива специалност „Неврология“, а година по-късно преминава допълнителна следдипломна квалификация – курс по ЕЕГ. Работил е като асистент към факултет „Медицина“, катедра „Нервни болести и невронауки“ в Медицински университет – Варна. Членува в Български лекарски съюз и Българско дружество по Неврология. От 2023 г. е част от екипа на Медицински център Младост.