Д-р Мария Стоева

Офталмология

ж.к. Младост, бул. Република 15

     0898 606 923

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи
  • Профилактични прегледи

Д-р Стоева завършва висше медицинско образование през 2002 г. в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна. Придобива специалност Офталмология през 2016 г. в същия университет. От 2016 г. до 2019 г.  работи като хоноруван асистент в Медицински университет -Варна. От 2018 г. започва докторантура към катедрата по Очни болести и зрителни науки. Има множество публикации в начуни списания и участия в конференции.

Д-р Филип Нолев

Офталмология

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 751

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи
  • Профилактични прегледи

Д-р Филип Нолев завършва висше медицинско образование през 2010 г. в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна. Придобива специалност Офталмология през 2016 г. в същия университет. Д-р Филип Нолев е преминал редица допълнителни квалификационни курсове:  “ОСТ и HRT при оценка изменения на витрео-макуларния интерфейс и диска на зрителния нерв”;”Флуоресцеинова ангиография”; “Диабетна ангиография”; Курс на Ервопейската асоциация по глаукома, проведен в гр. Женева, Швейцария; “Лазер терапия на очни заболявания”. Членува в Българско дружество по офталмология; Български лекарски съюз; Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия.