Д-р Любка Димова

Офталмология

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     052 / 555 536

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи
  • Профилактични прегледи

Д-р Димова завършва висше медицинско образование през 1973 г. в Медицинска академия гр.София. През 1982 г. придобива специалност Офталмология. От 2012 г. работи като лекар-офталмолог в Медицински център Младост Варна.

Д-р Мария Стоева

Офталмология

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     052 / 555 536

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи
  • Профилактични прегледи

Д-р Стоева завършва висше медицинско образование през 2002 г. в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна. Придобива специалност Офталмология през 2016 г. в същия университет. От 2016 г. до 2019 г.  работи като хоноруван асистент в Медицински университет -Варна. От 2018 г. започва докторантура към катедрата по Очни болести и зрителни науки. Има множество публикации в начуни списания и участия в конференции.