Д-р Йордан Иванов

Вътрешни болести

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 751

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи
  • Профилактични прегледи

Д-р Иванов завършва висше медицинско образование през 1991г. във ВМИ гр.Варна. Придобива специалност Вътрешни болести през 2000г. в Бургаска Окръжна Болница. През 2009г. преминава курс по Конвенционална и абдоминална ехография в МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна. От 1991г. до 2000г. работи като лекар уч.терапевт в IVполиклиника Бургас. От 2000г. до 2004г. – Общопрактикуващ лекар в РЗОК гр.Бургас. От 2004г. до 2005г. – лекар-ординатор в ДКЦ I Света Клементина гр.Варна.

Д-р Снежана Йовчева

Вътрешни болести

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 751

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи
  • Профилактични прегледи

Д-р Йовчева завършва висше медицинско образование през 1976г. в Медицински факултет гр.Варна. Придобива специалност Вътрешни болести през 1986г. в Медицинска академия гр.Варна. През 2002г. преминава курс по Абдоминална ехография – МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна.