Д-р Стефка Касабова

Детски болести

ж.к. Младост, бул. Република 15

     052 / 555 751

  • Работа по здравна каса
  • Здравно-осигурителни фондове
  • Платени прегледи

Д-р Касабова завършва висше медицинско образование през 1975г. в Медицински факултет гр.Варна. Придобива специалност Детски болести през 1983г. в Медицинска академия гр. Варна. През 1995г. завършва Мениджмънт в здравеопазването в Икономически университет гр. Варна. През 2006г. преминава курс по „ Хомеопатична терапия“ в Медицински университет гр.Варна. От 1984г. до 1988г. – завеждащ Детско педиатрично отделение на III-та поликлиника на Градска болница гр. Варна; От 1988г. до 1991г. – заместник и главен лекар на I-ва поликлиника на Градска болница гр. Варна; От 1991г. до 1997г. – медицински управител и директор на I-ва поликлиника на Градска болница гр. Варна; От 1998г. до момента – специалист педиатър ДКЦ I Света Клементина – Варна ЕООД. През 2006г. получава Грамота на общински съвет-Варна за заслуги в упражняването на лекарската професия и повишаване качеството на общинското здравеопазване; През 2008г. – Грамота на Районната колегия на БЛС Варна за удостояване със званието „Лекар на годината“ в сферата на здравеопазването на област Варна.