д-р Мохамед Алмомани

д-р Мохамед Алмомани

Физикална и рехабилитационна медицина

Д-р Алмомани завършва висше медицинско образование през 1989 г.в Медицински университет - гр. Варна. От 1990 г. до 2002 г. работи в болница Санта Амброжо - Милано, Италия като лекар - терапевт. Придобива специалност по Физикална и рехабилитационна медицина през 2010 г. в Медицински университет - гр.София. От 2011 г. до 2020 г. работи в специализирана болница за рехабилитация Кофел (Гармиш Партенкирхен, Германия). Има допълнителна квалификация по клинична токсикология и функционална медицина.
Лични умения и компетенции: Диагностична и терапевтична работна дейност, прилагане на всички средства на физикалната и рехабилитационна медицина. Добри познания в областта на патологии, причиняващи хронични болести и увреждания. Патофизиология на двигателен апарат, нервна система, неврологични и ортопедични заболявания. Умения по различни специфични диагностични методи и разчитане на ЕКТ, ЕМГ и образна диагностика.

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     052 / 555 733

Работа по здравна каса
Здравно-осигурителни фондове
Платени прегледи