д-р Виделина Тютюнджиева

д-р Виделина Тютюнджиева

Физиотерапия и рехабилитация

Д-р Тютюнджиева завършва висше медицинско образование през 1986г. в Медицински университет – гр. Варна. Придобива специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“ през 1993 г. в Медицински университет – гр. София. През 1998 г. завършва курс по Лазертерапия и лазерпунктурна теория, практика, защита от лазерни лъчения в Национален център по физикално лечение и рехабилитация – гр. София. През същата година преминава курс по Постизометрична релаксация и мобилизация на периферни стави в Медицински университет – гр. София. Има допълнителна квалификация и следдипломно обучение по: Електродиагностика и електростимулация; Кинезитерапия и патокинезиология при заболявания на опорно-двигателния апарат и следоперативни състояния -1997г. – МУ София; Фитотерапия /Билколечение/- 2002 г. в МУ – София; Клинична хомеопатия – 2012-2014 г. в МУ – Варна; Обучение за работа с деца със специални нужди – Карин дом гр. Варна. От 1994 г. до 2007 г. е преподавател по Физиотерапия в Медицински колеж гр. Сливен. От 2009 г. работи като лекар физиотерапевт в Медицински център Младост. Извършва апаратен лимфен дренаж /пресотерапия/ на горни и долни крайници. Занимава се с научна дейност от 1997 г. Има над 18 публикации в медицински издания и участие с доклади в български и международни форуми по физикална медицина – конгреси и конференции. Съавтор е на една монография. Има интереси в областта на ортопедичната рехабилитация и съдовата патология.

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     052 / 555 733

Работа по здравна каса
Здравно-осигурителни фондове
Платени прегледи