Д-р Милен Танев

Кардиология

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     052 / 555 672

 • Работа по здравна каса
 • Здравно-осигурителни фондове
 • Платени прегледи

Д-р Танев завършва висше медицинско образование през 1992 г. в МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“- Варна. Придобива специалност Вътрешни болести през 2000 г. в Медицинска академия гр.София. През 2009 г. придобива втора специалност Кардиология в УМБАЛ „Св.Анна“ АД-гр.София. През 2013 г. преминава курсове по Коремна ехография, Ехокардиография и Холтер ЕКГ в МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“- Варна. От 1995 г. до 2000г. работи като терапевт в неотложна помощ в Курортна поликлиника гр.Варна. От 2000 г. до 2010 г. – ОПЛ в АГППИМП Чайка. От 2010 г. до 2012 г. – кардиолог в Транспортен медицински център ЕООД гр.Варна. От 2012 г. д-р Танев е част от екипа на ДКЦ Младост-М. Притежава опит и има участие в клинични изпитвания.

Д-р Маргарита Спасова

Кардиология

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     052 / 555 723

 • Работа по здравна каса
 • Здравно-осигурителни фондове
 • Платени прегледи

Все още няма добавена информация за д-р Спасова.

Д-р Адриан Николов

Кардиология

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     052 / 555 723

 • Работа по здравна каса
 • Здравно-осигурителни фондове
 • Платени прегледи

Д-р Николов завършва висше медицинско образование през 2013 г. в Медицински факултет на Тракийски университет – гр. Стара Загора. Придобива специалност Кардиология през 2018 г. в МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна. През 2019 г. преминава обучение по Ехокардиография – фундаментално ниво в МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна.

От 2013 г. до 2021 г. работи като лекар в СБАЛК Кардиолайф – гр.Варна, специализира кариология там и след придобиване на специалност работи като лекар – кардиолог в същото лечебно заведение. От 2019 г. работи като лекар-кардиолог в ДКЦ Младост-М, а от 2021 г. и в СБАЛ по Кардиология – Варна.

Д-р Йордан Ганевски

Кардиология

ж.к. “Аспарухово”, бул. “Народни будители” 7

     052 / 373 900

 • Работа по здравна каса
 • Здравно-осигурителни фондове
 • Платени прегледи
 • Профилактични прегледи

Д-р Ганевски завършва висше медицинско образование през 1982г. във ВМИ гр.Варна. Придобива специалност Вътрешни болести през 1991г. в Медицинска академия гр.Варна. През 1996г. – специалност Кардиология в Медицинска академия гр.Варна. В момента освен в МЦ Младост Варна работи в СБАЛОЗ Д-р Марко Марков гр.Варна.