Д-р Добромир Панов

Нервни болести

Д-р Добромир Панов завършва висшето си медицинско образование в Медицински университет гр.Варна. Придобива специалност „Неврология“, а година по-късно преминава допълнителна следдипломна квалификация – курс по ЕЕГ. Работил е като асистент към факултет „Медицина“, катедра „Нервни болести и невронауки“ в Медицински университет – Варна. Членува в Български лекарски съюз и Българско дружество по Неврология. От 2023 г. е част от екипа на Медицински център Младост.

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     052 / 555 751

Работа по здравна каса
Здравно-осигурителни фондове
Платени прегледи
Профилактични прегледи