Д-р Мария Стоева

Д-р Мария Стоева

Офталмология

Д-р Стоева завършва висше медицинско образование през 2002 г. в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна. Придобива специалност Офталмология през 2016 г. в същия университет. От 2016 г. до 2019 г. работи като хоноруван асистент в Медицински университет -Варна. От 2018 г. започва докторантура към катедрата по Очни болести и зрителни науки. Има множество публикации в начуни списания и участия в конференции.

ж.к. “Младост”, бул. “Република” 15

     0898 606 923

Работа по здравна каса
Здравно-осигурителни фондове
Платени прегледи
Профилактични прегледи