ИЗМЕРВАНЕ НА КОСТНА ПЛЪТНОСТ ЧРЕЗ УЛТРАЗВУКОВ ОСТЕОДЕНСИТОМЕТЪР

Остеоденситометрията е метод за определяне на костната плътност с цел профилактика и скрининг на заболяването остеопороза и проследяване на ефекта на проведеното лечение за тази болест.

Какво е ОСТЕОПОРОЗА?

В световен мащаб една на всеки три жени, и един на всеки пет мъже над 50 годишна възраст са подложени на риск от фрактура в следствие на остеопороза. Остеопорозата е прогресивно заболяване на костната система, характеризиращо се с ниска костна маса и промени в микроструктурата на костната тъкан, които водят до повишена чупливост на костите. Заболяването не е съпроводено с болки и процесите на намаляване костната плътност протичат почти без никакви симптоми, а когато те се появят често вече е късно. Препоръчително е да се правят периодични профилактични прегледи, за да бъде възможно ранното диагностициране на заболяването.

Рискови фактори

– състояние след менопауза или ранна менопауза

– продължително лечение с медикаментозни средства, увреждащи костната структура

– недостатъчна двигателна активност

– фамилна обремененост

– неправилна хранителна диета

– тютюнопушене

– прекомерна консумация на кафе (над 5 чаши дневно), готварска сол, черен чай, злоупотреба с алкохол

Какво представлява изследването?

Остеоденситометрията се осъществява с костен ултразвуков остеоденситометър. Касае се за напълно безвреден и безболезнен метод на изследване, лесно осъществим технически. Използват се ултразвукови вълни с помощта, на които се измерва костната плътност в различни участъци – най-често в областта на петата. Методиката е приложима при всеки, без налични противопоказания.