ДКЦ Младост Варна ще бъде партньор в медицинското изложение на най-обхватния форум по практическа диететика в България, а именно Симпозиум МОРСКИ ДИЕТОЛОГИЧНИ ДНИ – второ издание „Метаболитни нарушения – предизвикателства в практиката: Инсулинова резистентност”. Събитието ще се проведе в периода 29.03. – 31.03 2024г. в гр. Варна, кк. Св. Константин и Елена, х-л Астор Гарден.

Постигането на целите при борбата със затлъстяването изисква мултидисциплинарен подход с участието на много здравни специалисти – общопрактикуващи лекари, ендокринолози, гастроентеролози, специалисти по хранене и диететика и др. ДКЦ Младост предлага комплексно решение за проследяване напредъка в терапията и диетичния режим. На територията на центъра има разкрит ФУНКЦИОНАЛЕН КАБИНЕТ, чиято цел е да партнира НА ВСИЧКИ ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ, ангажирани с проблема затлъстяване.

Пациентите, започващи лечение с медикаменти, намаляващи теглото, както и тези с вече назначена терапия, могат да получат комплексни грижи и оценка. Посещението в нашия функционален кабинет  няма да бъде обвързано с разходи от страна на пациента. ДКЦ Младост има договор с НЗОК.

Ние предлагаме проследяване на здравния статус на пациентите на всеки 3 месеца, което включва:

  • Физикален преглед

– Измерване и прецизен анализ на телесното тегло, ръст, изчисление на индекс на телесна маса /BMI/, обиколка на талията – с апарат ТАНИТА

–  Измерване на артериално налягане;
– Оценка на кожни белези за инсулинова резистентност (консулт с дерматолог);
– Оценка за наличие на свързани със затлъстяването усложнения: захарен диабет тип 2, артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания и др.;
– Диагностициране на прекарани холицистит и остър панкреатит.

  • Ехография на корем / щитовидна жлеза;

Еластография на черен дроб/ щитовидна жлеза/ млечна жлеза 

с последно поколение ултразвуков апарат General Electrics Versana Premier

  • Параклинични / лабораторни изследвания, имащи отношение към ендокринна система, храносмилателна система, черен дроб, панкреас, отделителна система. Видовете изследванията включват:

Кръвна захар

Липиден профил /общ холестерол, HDL и LDL-холестерол, триглицериди/

Пикочна киселина

Урея

Креатинин

ASAT

ALAT

GGT

TSH

ft4

anti-TPO

Амилаза

Липаза

Специалистите в терапията на затлъстяването могат да информират пациенти за тази възможност. Данните от анализа се предоставят на пациента и лекаря, насочил към функционалния кабинет. С резултатите от комплексния анализ проследяването и своевременното прецизиране на терапията, ще доведат до трайния желан резултат.