ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИАГНОСТИКАТА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО С ХОЛТЕР АПАРАТИ

Съвременната медицина поставя акцент върху профилактиката на сърдечно съдовите заболявания, които остават водеща причина за смърт в Европа и Америка. Най-честа причина за усложнения е артериалната хипертония /АХ/. Проследяването на денонощния ритъм на кръвното налягане е от съществено значение за овладяването й с лекарства. Това се извършва с апарат – Холтер за 24 часово проследяване  на кръвното налягане. Апаратът представлява компютърно устройство със зададена програма за измерване на кръвно налягане през определени интервали от време през деня, по време на по-голяма активност на проследяваното лице и през нощта, когато се намира в покой. Измерва се сърдечната честота и средното налягане, което е разликата между систолното и диастолното налягане. Недостатъчно добрия контрол на АХ води до така наречената ритъмна форма на исхемична болест – поява на извънредни сърдечни удари от честотата и вида на които зависи възможността на сърцето да достави адекватно количество кислород и до тъканите и понякога води до сърдечна недостатъчност. В това отношение особена отговорна е най- често срещаната сърдечна надкамерна аритмия – „предсърдно мъждене”, отговорна за една трета от причината за болнично лечение и два пъти по- висока смъртност и възникване на мозъчен инсулт. Тези състояния се проследяват с 24 часов запис на електрокардиограма на ЕКГ Холтерни апарати. Холтер ЕКГ се прави на болни с невъзможност да им бъде направен велоергометричен тест и тест за натоварване по бягаща пътека, поради заболяване на ставите или затлъстяване. Тези тестове се извършват за откриване на „гръдна жаба” или така наречената „Тиха исхемия”, израз на стеснение на артериите, които хранят сърцето.

Нелекуваната АХ води до увеличаване на сърдечната мускулна маса и относителната недостатъчност на вътремускулните артериални съдове, които захранват сърцето – това също води до исхемична болест на сърцето.

Тези изменения се проявяват в ЕКГ и могат да се установят с ЕКГ Холтер при натоварване. Нашето лечебно заведение  разполага с двата вида Холтери, както и с трети – смесен Холтер, с който едновременно се измерва кръвно налягане за 24 ч. и се записва ЕКГ. Този Холтер се използва когато трябва да се определи дали оплакванията от сърдечен дискомфорт се дължат на високо кръвно налягане, или се касае за влошено хранене на сърдечния мускул. И с трите вида Холтер апарати може да се отчете ефекта от лечението и да се коригира ако това е необходимо.

Ранното започване на лечението на АХ е предпоставка за намаляване на общия сърдечно съдов риск.

30 % от болните от артиреална хипертония нямат  оплаквания. Болестта остава скрита и се проявява с някои от усложненията й – миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност, съдова недостатъчност, мозъчен инсулт или бъбречна недостатъчност. Лечението на АХ не трябва да включва само понижаващи на кръвното налягане лекарства, а да се комбинира с лекарства за намаляване на холестерола, кръвна захар, и т.н. имащи отношение към намаляване на сърдечно съдовия риск.

Ранното откриване и лечение на артериалното налягане и другите  фактори увеличаващи риска от ранна смърт и заболеваемост от сърдечно съдови усложнения е задължение както на съвременния лекар, така и на пациента.