ОЦЕНКА НА ТЕЛЕСНИЯ СЪСТАВ – ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ДЕЦАТА

Контролът на телесното тегло е от изключително важно значение за физическото и психическото здраве на подрастващите. Основен приоритет в световен мащаб е профилактиката на хранителните нарушения, особено наднорменото тегло и затлъстяването. Нашата страна е включена в Европейската инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при деца заедно с още 23 страни. Според проучване на Националния център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ) от 2008 г. в България децата с наднормено тегло са 200 000, от тях 65 000 са със затлъстяване.

Децата със затлъстяване са по-застрашени от диабет и други ендокринни заболявания, от болести на сърдечно-съдовата и дихателната система, по-склонни са към алергии, по-чести са проблемите на опорно-двигателния апарат, имат психилогически и емоционални проблеми. Поднорменото тегло  също зачестява като отклонение, особено в юношеска възраст и често се дължи на нарушения в хранителното поведение (анорексия, булимия и др).

Вероятността затлъстелите деца да се превърнат във възрастни с наднормено тегло и затлъстяване е много по-голяма отколкото при подрастващите с нормално тегло. Рискът затлъстяло дете да се превърне в затлъстял възрастен се увеличава от 25% преди 6-годишна възраст до 75% по време на юношеството, затова трябва да се вземат мерки възможно най-рано.

Центърът BEST WEIGHT в Токио на японската фирма Танита е международна институция, създадена за изследване на връзката между теглото и здравето на човека. На базата на практически проучвания Танита разработва професионална апаратура за анализ на телесния състав и теглото.

Анализаторите Танита работят чрез измерване на електрическото съпротивление (биоимпеданс). Самото изследване е напълно безопасно за пациента по стандарти на СЗО. В рамките на няколко секунди се отчита съпротивлението, респ. количеството на различните видове тъкани в тялото и се получава подробна информация за теглото и телесния състав.

Максимално точно и надеждно се измерват теглото, индекса на телесната маса (BMI), основната обмяна на веществата (метаболизма в покой – необходимите за 24 часа калории за функциониране на организма),  телесния състав (количество в килограми и в % на мастната тъкан и телесната вода, мускули, вода и костна маса), метаболитна възраст и скрити „вътрешни” мазнини. С такъв апарат се провеждат изследванията на децата по Европейската инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването, като той  анализира прецизно важни биологични показатели на телесното тегло и  отговаря на изискванията на Европейския съюз за медицинска апаратура / притежава стандарт за качество ISO 9001/.

Информационна стойност дава възможност за анализ на:

ТЕЛЕСНО ТЕГЛО: теглото в килограми (без теглото на дрехите)

ТЕЛЕСНИ МАЗНИНИ (в %): процентното съдържание на мазнини в тялото. Сравнява се със съответната норма за пол, възраст и физическа активност.
ТЕЛЕСНИ МАЗНИНИ (в кг.): абсолютната маса на мазнините в тялото в кг. Границите на нормата са посочени.

БЕЗМАСТНА МАСА (fat free mass): маса без мазнини на тялото

МУСКУЛНА МАСА: абсолютната маса на мускулите в тялото в кг.

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ВОДА В ТЯЛОТО (total body water): общо количество на водата в тялото в кг.

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ВОДА В ТЯЛОТО %): процентно съдържание на водата в тялото. Нормата зависи от възрастта и пола

КОСТНА МАСА: тегло на минералите в костите в тялото. Нормата зависи от пол и телесна маса.
ОСНОВНА ОБМЯНА НА ТЕЛОТО В ПОКОЙ (basal metabolic rate): показател, отразяващ енергията (в джаули и калории), изразходвана от тялото за основните му жизнени функции.

МЕТАБОЛИТНА ВЪЗРАСТ: показател, отразяващ метаболитната възраст на тялото спрямо календарната възраст.

ВЪТРЕШНИ МАЗНИНИ: параметър, отразяващ скритите мазнини, натрупани в коремната кухина. Високите стойности кореспондират с повишен риск от редица заболявания.

ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА (body mass index): индекс, отразяващ съотношението между ръста и теглото.

ИДЕАЛНО ТЕЛЕСНО ТЕГЛО: идеалното тегло за съответните ръст, пол и възраст.

СТЕПЕН НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕ: степен на затлъстяване в % спрямо идеалното тегло.

ГРАНИЦИ НА НОРМАТА: граници на нормата за мазнини (в % и в кг.), различни според пол, възраст. Стойности на мазнините под и над нормата са свързани с рискове за здравето.


Така направените анализи приложени към профилактичните прегледи на децата дават много повече информация за здравословното състояния и предлагат възможност за превенция и препоръки при отклонения от нормата.