Оптична кохерентна томография (ОСТ)

Човек получава около 85% от информацията за заобикалящата го среда чрез зрителният анализатор. Ето защо ние смятаме, че е от особена важност своевременното диагностициране и лечение на различни симптоматични и несимптоматични промени в оптичната система, наречена око.

Оптичната кохерентна томография(ОСТ) е иновативен образно-диагностичен метод, който предоставя изобразяване на биологичните тъкани на микроструктурно (клетъчно) ниво в напречни срезове или томографски образи. Получената информация е аналогична на тази, получена чрез ултразвук, но се използва по-бързото разпространение на свтлинните, а не на ултразвуковите вълни.  В офталмологията ОСТ получи широко разпространение поради лесния и неинвазивен достъп до оптичните структури на предият и задният очен сегмент.

Осигурявайки томографски или под формата на напречни срезове изобразяване на вътреочните структури, методът дава подробна диагностична информация, която е сравнима с конвенционалните снимки на очното дъно и с флуоресцеиновата ангиография.

В съвременните условия на продължителна работа в електронна среда Оптичната кохерентна томография заема важно място в ежедневната практика за диагностицирането на  проблеми в очните среди още преди да са провокирали зрителни смущения.