ДКЦ Младост ще бъде участник с щанд на Симпозиум

„Затлъстяване и коморбидни състояния– предизвикателства в практиката”,

който ще се проведе в периода 31.03.2023 – 02.04 2023

с локация Хотел „Интернационал”, КК ”Златни Пясъци”

Постигането на целите при борбата със затлъстяването изисква мултидисциплинарен подход с участието на екип от общопрактикуващи лекари, ендокринолози, гастроентеролози, специалисти по хранене и диететика и др.

ДКЦ Младост има готовност да бъде партньор на всички специалисти, ангажирани в проблема затлъстяване. Пациентите, започващи лечение с медикаменти, намаляващи теглото, както и тези с вече назначена терапия, могат да получат комплексна грижа и оценка в нашия функционален кабинет. Посещението им няма да бъде обвързано с разходи от тяхна страна. ДКЦ Младост има договор с НЗОК.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Физикален преглед

– Измерване на тегло, ръст, изчисление на индекс на телесна маса /BMI/, обиколка на талията, артериално налягане;
– Оценка на кожни белези за инсулинова резистентност;
– Оценка за наличие на свързани със затлъстяването усложнения: захарен диабет тип 2, артериална хипертония, сърдечно-съдови заболявания и др.;
– Диагностициране на прекарани холицистит и остър панкреатит.

Параклинични/лабораторни изследвания, имащи отношение към:

– ендокринна система
– храносмилателна система, черен дроб, панкреас

ИЗПОЛЗВАНА АПАРАТУРА:

General Electrics Versana Premier

Последно поколение ултразвуков апарат:

– Ехография на корем и щитовидна жлеза
– Еластография на черен дроб, щитовидна жлеза, млечна жлеза

Тanita DC 360S

– Прецизен анализ на телесното тегло чрез измерване на електрическото съпротивление (биоимпеданс) на различните тъкани в тялото
– Точна информация за тегло и телесен състав – количество в килограми и в % на мастната тъкан (подкожна и висцерална), телесната вода, мускули, костна маса; индекс на телесната маса (BMI), основна обмяна, метаболитна възраст и др.

Ултразвуков ехографски апарат Hitachi Aloka

– Транскраниална доплерова сонография
– Доплерова сонография на Каротидни артерии, V. jugularis

12-канален ЕКГ Schiller

За повече информация можете да посетите сайта на събитието: