ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИАГНОСТИКАТА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО С ХОЛТЕР АПАРАТИ